Бүтээгдэхүүн

21.1. ЭЕШ давтлага хичээл бүртгэх

"Хичээлийн бүлэг"-ээр ээлжит хичээл үүсгэж баталгаажуулах Хичээл сонголтоор суралцагчийг сонгож бүртгэнэ.

Хичээлийн хөтөлбөр Бизнесийн ухааны тэнхим

Хичээлийн хөтөлбөр Бусад сургалт Судалгаа . Багш нарын бүтээл Магистрын судалгааны ажил Бакалаврын судалгааны ажил Бусад судалгаа Төгсөгчид . Төгсөгчдөд зориулсан мэдээлэл

Боловсрол соёл урлагийн газарХовд аймаг

s co x o o -o s X X s X s s O s s X X o o o X X s o o X s 1-0 X X X X a . o X o s X o o o o s s X s o 1.0 O X 1.0 co .0 o s 0b X s o s X r o o s o

13.0 Төгсөлтийн үйл ажиллагаа Төгсөлтийн үйл ажиллагаа

Сургалтын хөтөлбөр анги бүлэг сонгоно. Дэлгэцийн зүүн талд байрлах жагсаалтаас хянах самбар гэсэн хэсгийг сонгоно. 13.2 ТөгсөлтХичээлийн дүн баталгаажуулалт

é è ñ ì ó é М è ñHome Convention on

МУИС-ийн Биологийн тэнхим Степ Форвард Хөтөлбөр МУИС-ийн хичээлийн 2-р байр. Улаанбаатар хот Шуудангийн 46-р салбар хайрцаг 537. Утас Э-шуудан gomboo num.edu.mn

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА

Сургалтын хөтөлбөр суралцахуйн удирдамж Теле хичээлийн хүртээмжийг эцэг эхчүүд (12000) хүүхдүүд (5700)-ээс тандах судалгаа авч үзэхэд сурагчдын 46.8 хувь нь байнга 30.52 хувь нь заримдаа үзсэн